+86-13764513349
Position:Home > What's New > News
อุปกรณ์วัดควบคุมระดับ
Posted by:【nietz】     On:【2018-01-29】
Rotary Paddle Level Switch หรือ อุปกรณ์วัดระดับแบบใบพัด คือ เซ็นเซอร์สำหรับวัดระดับของของแข็ง เช่น ข้าว ข้าวโพด เม็ดพลาสติก ผงแป้งฝุ่น ที่ถูกบรรจุอยู่ในถังไซโล สายพานสำเลียง หรือภาชนะ เพื่อควบคุมระดับของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่น การเติมวัตถุดิบเพิ่ม เมื่อมีระดับต่ำกว่าที่ตั้งไว้หรือการสั่งหยุดการจ่าย หรือเติมวัตถุดิบเข้ามาในถังในกรณีที่ระดับของวัตถุดิบสูงถึงระดับที่กำหนด
 
เครื่องวัดระดับแบบ Vibration หรือ Vibration Level Sensor คือ เครื่องวัดระดับสำหรับผงเมล็ดโดยเฉพาะ เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 2 รองจากแบบใบพัด เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากกว่า และ แก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของใบพัดได้ดีกว่า ไม่ว่าจะทางด้านการทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า ใช้หลักการของการกำเนิดความสั่นจากก้านสั่นนั่นเอง บางครั้งเราเรียกว่า Tunning Fork Level Sensor

อุปกรณ์วัดควบคุมระดับ
อัตราการไหล
ความดัน
เครื่องแปลงสัญญาณอเนกประสงค์
Copyright © 2010-2011 NIETZ. All Right Reserved. 沪ICP备11012040号-1
Яндекс.Метрика